Kariéra

V prípade záujmu o zamestnanie svoje žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte na e-mailovú adresu: ciosr@ciosr.sk. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.