Kontakt

Adresa spoločnosti:
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C
971 01 Prievidza

IČO: 46 572 571
DIČ: 2023491206
IČ DPH: SK2023491206

Spoločnosť Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 25854/R

Web: www.ciosr.sk

GPS súradnice:

N 48.75500°
E 018.62219°

Úradné hodiny:
Pondelok – piatok : 07:00 – 15:30
=====================================================================
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK84 1111 0000 0015 7926 2003
SWIFT: UNCR SK BX

=====================================================================
Sekretariát:
Silvia Kibachová

mobil: +421 948 003 902,
e-mail: ciosr@ciosr.sk
e-mail: silvia.kibachova@ciosr.sk

=====================================================================