Meracia a diagnostická technika

Na výkon odborných činností používame špičkové meracie prístroje, ktoré na základe schváleného metrologického plánu sú pravidelne kontrolované a kalibrované. Využívame vždy len platnú slovenskú legislatívu a disponujeme zakúpenými slovenskými technickými normami, ktoré používame pri našej každodennej práci.