Poslanie, vízia, zdieľané hodnoty

Prostredníctvom poskytovaných služieb uspokojovať požiadavky zákazníka v zmysle motta:
„Kvalitná služba <=> Najvyšší stupeň bezpečnosti <=> Spokojný zákazník“.

Poslaním spoločnosti Certifikačný a inšpekčný orgán SR, je poskytovať kvalitné služby spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie svojmu objednávateľovi.

Víziou spoločnosti je stať sa v oblasti inšpekčnej činnosti v rámci Slovenskej republiky lídrom a uznávanou značkou.

Všetci zamestnanci sa musia cítiť súčasne ako zákazníci a dodávatelia a každý musí pracovať tak, aby všetci zákazníci boli spokojní. Preto zdieľame nasledovné hodnoty : – princípy slušnosti a pozitívny postoj, etické chovanie – profesionalita, odbornosť a neustály udržateľný rozvoj – profesijné skúsenosti a referencie – individuálny prístup k zákazníkovi a rešpektovanie aktuálnych potrieb – obojstranne výhodná spolupráca.