Vydané oprávnenia

 

Zoznam oprávnení vydaných Certifikačným a inšpekčným orgánom SR, s.r.o.

Názov právnickej osoby, resp. meno a priezvisko ak ide o fyzickú osobuSídlo právnickej osoby, resp. adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobuDruh činnostiRozsah činnostiDátum vydania oprávnenia
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-PAa, b, c, d, e, f, g, h, i;
Ba, b, c, d, e, f, g, h, i
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-TAa1,Aa2,Aa3,Aa4,Ab1,Ab2,Ac,Ad,Ae,
Ba,Bb1,Bb2,Bc,Bd,Be1,Be2,Bf1,Bf2,Bf3,Bf4
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-ZAa,Ab,Ac1,Ac2,Ac3,Ad1,Ad2,Ae,Af,Ag,Ah,Ai1, Ai2,Aj1,Aj2,Ak,
Ba1,Ba2,Bb,Bc1,Bc2,Bd1,Bd2,Bd3,
Bd4,Be,Bf,Bg,Bh,Bi
22.06.2020
JACO, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A 27.03.2020
BLOCK a.s.Vrbovská cesta 39, 921 01 PiešťanyOpravy VTZ-EE2/A,B09.01.2020
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-E E2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-P Aa,d,f,g,h,i; Ba,d,f,g,h,i20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-T Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; Ba,b1,b2,c,d,f1,f2,f3,f420.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-Z Aa,b,c1,c2,c3,c4,h; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-Z Aa,c1,c2,c3,c4; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1 / A15.02.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOpravy VTZ-EE1 / A,B15.02.2019
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E2/A07.12.2018
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOpravy VTZ-EE2/A07.12.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE2 / A06.09.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A06.09.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E1 / A, B12.6.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOpravy VTZ-EE1 / A, B12.6.2018