Vydané oprávnenia

 

Zoznam oprávnení vydaných Certifikačným a inšpekčným orgánom SR, s.r.o.

Názov právnickej osoby, resp. meno a priezvisko ak ide o fyzickú osobuSídlo právnickej osoby, resp. adresa trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobuDruh činnostiRozsah činnostiDátum vydania oprávnenia
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ tlakovýchAb1,b2; Ba,b1,b2,d,e202.11.2021
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ plynovýchAh; Bf,g,h02.11.2021
Metrostav a.s. - organizačná zložka BratislavaMlynské Nivy 68, 821 05 BratislavaRevízie VTZ zdvíhacíchAa,b; Ba1,b,c2,d1,d2,f02.11.2021
ELREVÍZIE s.r.o.Dubodiel 354, 913 23 Dubodielrevízie VTZ-EE1 / A,B26.8.2021
ELREVÍZIE s.r.o.Dubodiel 354, 913 23 Dubodielopravy VTZ-EE1 / A,B26.8.2021
ARPIS s.r.o.Veľkomoravská 1176/62, 911 05 Trenčínrevízie VTZ-EE2 / A23.8.2021
SAZOS s.r.o.Cintorínska 980/11, 911 01 TrenčínRevízie VTZ-EE1 / A,B02.07.2021
ChargeUp Services SK s.r.o.Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava – mestská časť PetržalkaOpravy VTZ-EE2/A29.6.2021
ELEKTRO SYSTEMS s.r.o.Neded 1282, 925 85 NededOpravy VTZ-EE2 / A,B24.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-TAa1, Aa2, Aa3, Aa4, Ab1, Ab2, Ae, Ba, Bb1, Bb2, Be1, Be2, Bf119.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-PAa, Ad, Af, Ag, Ah, Ai, Ba, Bd, Bf, Bg, Bh, Bi19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-ZAa, Ab, Ba1, Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bf19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceOpravy VTZ-ZAa, Ab, Ac1, Ac2, Ac3, Ad1, Ad2, Ba1, Ba2, Bb, Bc1, Bc2, Bf19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceRevízie VTZ-EE1/A,B19.05.2021
GHOST OF SAFETY, s.r.o.Tabaková 19, 934 01 LeviceOpravy VTZ-EE1/A,B19.05.2021
3MON, s.r.o.Černyševského 10, 851 01 BratislavaRevízie VTZ-TAd, Bf11.052021
S.I.D. s.r.o.Partizánska 2920/6, 911 01 TrenčínOpravy VTZ-EE2 / A05.05.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyopravy VTZ-EE1 / A,B19.03.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyrevízie VTZ-EE2 / A,B19.03.2021
Safety Hat s.r.o.Nálepkova 309/10, 038 54 Krpeľanyrevízie VTZ-ZAa, Ab, Ba1, Ba2, Bb, Bc2, Bd1, Bd2, Bd3, Bd4, Bf19.03.2021
PENTIMEX, s.r.o.26 Tužina 972 14 opravy VTZ-EE2/A,B20.01.2021
OPF, s.r.o. 333 Poriadie 906 22opravy VTZ-EE2/A11.01.2021
OPF, s.r.o. 333 Poriadie 906 22revízie VTZ-EE2/A11.01.2021
ELINPRA, s.r.o.J. Psotného 2225, 911 05 Trenčínopravy VTZ-EE2/A 08.01.2021
ELINPRA, s.r.o.J. Psotného 2225, 911 05 Trenčínrevízie VTZ-EE2/A 08.01.2021
RB – BTS, spol. s r.o.J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolenrevízie VTZ-PBf, g, h30.12.2020
RB – BTS, spol. s r.o.J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolenrevízie VTZ-TAb, Bb30.12.2020
TNEL s.r.o.M. Gorkého 485/28, 018 51 Nová Dubnicaoprava VTZ-EE2 / A30.11.2020
PROCONT, spol. s r.o. PrešovKúpeľná 1/A, 080 01 Prešovrevízie VTZ-EE1 / A, B25.11.2020
PROCONT, spol. s r.o. PrešovKúpeľná 1/A, 080 01 Prešovoprava VTZ-EE1 / A, B25.11.2020
ENEZA, s.r.o.,
organizačná
zložka podniku
zahraničnej
osoby
Vavrečka 484,
029 01 Vavrečka
Oprava VTZ-PAa, b, c, d, e, g;
Ba, b, c, d, e, g
22.12.2020
RZ - Servis s.r.o.168, Závod 908 72oprava VTZ-EE2 / B12.11.2020
KUPOD s.r.o.Partizánska 436/57, 949 11 Nitraoprava VTZ-EE2 / A13.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Oprava VTZ-PAf, g, h; Ba, b, c, d, e, f, g, h, i07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-PAd, f, g, h; Bd, f, g, h07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Oprava VTZ-TAb; Bb, c, e, f07.10.2020
RICoS, a.s.Švermova 2,
038 61 Vrútky
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TAa, b, e; Ba, b, e, f07.10.2020
3MON, s.r.o.Černyševského 10,
851 01 Bratislava
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TBd05.10.2020
Elektroservis Pa P s.r.o.A. Bernoláka 15/1, 020 01 Dolné KočkovceOpravy VTZ-EE2/A02.09.2020
Turček, s.r.o.Kollárova 1954/80,
952 01 Vráble
Odborné prehliadky a skúšky VTZ-TAb, d; Ba, b, d, f27.08.2020
S&F Protection s.r.o. Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOPaOS VTZ-EE1/A,B10.07.2020
S&F Protection s.r.o. Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-EE1/A,B10.07.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE1/A,B22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-PAa, b, c, d, e, f, g, h, i;
Ba, b, c, d, e, f, g, h, i
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-TAa1,Aa2,Aa3,Aa4,Ab1,Ab2,Ac,Ad,Ae,
Ba,Bb1,Bb2,Bc,Bd,Be1,Be2,Bf1,Bf2,Bf3,Bf4
22.06.2020
Sejfty, s.r.o.Nábrežná 15009/1D, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-ZAa,Ab,Ac1,Ac2,Ac3,Ad1,Ad2,Ae,Af,Ag,Ah,Ai1, Ai2,Aj1,Aj2,Ak,
Ba1,Ba2,Bb,Bc1,Bc2,Bd1,Bd2,Bd3,
Bd4,Be,Bf,Bg,Bh,Bi
22.06.2020
JACO, s.r.o. 8.mája 492/8, 089 01 Svidník Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A 27.03.2020
BLOCK a.s.Vrbovská cesta 39, 921 01 PiešťanyOpravy VTZ-EE2/A,B09.01.2020
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-E E2/A,B20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-P Aa,d,f,g,h,i; Ba,d,f,g,h,i20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-T Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,c,d,e; Ba,b1,b2,c,d,f1,f2,f3,f420.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-Z Aa,b,c1,c2,c3,c4,h; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
S&F PROTECTION s.r.o.Dlhá nad Váhom 271, 927 05 Dlhá nad VáhomOpravy VTZ-Z Aa,c1,c2,c3,c4; Ba1,a2,b,c2,d1,d2,d3,d4,e,f20.05.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE1 / A15.02.2019
TPI Slovensko s.r.o.Kráľovská 8, 927 01 ŠaľaOpravy VTZ-EE1 / A,B15.02.2019
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E2/A07.12.2018
BA servis, s.r.o.Hurbanova 3808/18, 03601 MartinOpravy VTZ-EE2/A07.12.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOpravy VTZ-EE2 / A06.09.2018
PROCONT, spol. s r.o. Prešov Kúpeľná 1/A, 080 01 PrešovOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-EE2 / A06.09.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOdborné prehliadky a odborné skúšky VTZ-E E1 / A, B12.6.2018
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.Matice slovenskej 10, 971 01 PrievidzaOpravy VTZ-EE1 / A, B12.6.2018